CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SA TRA E XIM

♦   Địa chỉ       : 163 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TPHCM

♦   Điện thoại : (84-8) 3844 4605

♦   Fax             : (84-8) 3844 1231

♦   Lĩnh vực    : Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà; Cho thuê văn phòng, mặt bằng, nhà xưởng ...

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN - ĐÔ THỊ HÓC MÔN

♦   Địa chỉ       : Số 179EF Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận 3, TP.HCM

♦   Điện thoại : (84-8) 3997 9060

♦   Fax             : (84-8) 3997 9050

♦   Lĩnh vực    : Kinh doanh bất động sản; dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản; xây dựng nhà các loại, công trình đường bộ ...

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TIE-EXIM

♦   Địa chỉ       : Số 179EF Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận 3, TP.HCM

♦   Điện thoại : (84-8) 6290 3313

♦   Lĩnh vực    : Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sử dụng hoặc đi thuê ...

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN EXIMRS

♦   Địa chỉ       : Số 449 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM

♦   Điện thoại : (84-8) 3838 9555

♦   Fax             : (84-8) 3920 3244

♦   Lĩnh vực    : Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại ...

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN EXIM

♦   Địa chỉ       : Số 179EF Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận 3, TP.HCM

♦   Điện thoại  : 

♦   Fax             : 

♦   Lĩnh vực    : Đầu tư, kinh doanh bất động sản 

 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG PHÚC

♦   Địa chỉ       : Số 179EF Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận 3, TP.HCM

♦   Điện thoại : (84-8) 6290 0586

♦   Fax             : (84-8) 6290 0586

♦   Lĩnh vực    : Kinh doanh, môi giới, tư vấn bất động sản; Lập dự án đầu tư, tư vấn đầu tư & đấu thầu ...

   

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẠN GIA PHÚC

♦   Địa chỉ       : Số 179EF Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận 3, TP.HCM

♦   Điện thoại : (84-8) 6290 3015

♦   Fax             : (84-8) 6290 3016

♦   Lĩnh vực    : Kinh doanh, môi giới, định giá, đấu giá bất động sản & quyền sử dụng đất; Tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản ...