Công văn số 16/BXD-QLN ngày 18/1/2017 của Bộ Xây dựng về tiêu chuẩn diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư của dự án nhà ở thương mại

 

Theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và các văn bản pháp luật hiện hành về nhà ở thì chỉ căn hộ chung cư thuộc nhà ở xã hội mới bị khống chế diện tích tối thiểu (25 m2). Riêng căn hộ chung cư thuộc nhà ở thương mại thì quy định giới hạn diện tích tối thiểu 45 m2 tại Luật Nhà ở cũ số 56/2005/QH11 đã bị bãi bỏ, không còn quy định trong Luật Nhà ở mới số 65/2014/QH13 .

 

Như vậy, đối với căn hộ chung cư thương mại thì hiện nay không bị khống chế diện tích tối thiểu. Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, trường hợp doanh nghiệp xây dựng nhà ở giá rẻ để bán, cho thuê dành cho các đối tượng, trong đó có đối tượng là người nghèo, người có thu nhập thấp thì có thể áp dụng tiêu chuẩn diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 25 m2 như căn hộ thuộc nhà ở xã hội.